Qui som?

 

L’AMPA és un organisme obert a la participació  i col·laboració dels pares i mares per tal d’aconseguir sempre en cooperació amb l’escola, la millor formació pels nostres fills, tant a nivell intel·lectual com personal. La formem tots els pares del centre i no només els que formem la Junta, nosaltres només us representem.

La nostra tasca està unida a la del professorat, tenim la gran sort de tenir una escola oberta fora de l’horari lectiu, el  que permet mantenir una relació més propera i flexible amb el professorat i direcció del centre.

Quan escollim escola, hem d’ésser conscients del tipus de centre educatiu al que els inscrivim, cada escola té un tarannà, unes normes de convivència i de disciplina que hem de respectar, els pares i mares tenim uns drets però també uns deures.

Educar no és una tasca  fàcil, cada infant  és diferent i requereix paciència i dedicació, la idea és treballar tots en una única direcció perquè  l’objectiu  és el futur dels nostres fills. Els professors ens poden donar una visió diferent d’ells dintre de l’àmbit escolar, us aconsellem escoltar amb empatia i no jutjar  abans de temps.


COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

Actualment la junta la formem 10 persones, la nostra tasca és voluntària, no remunerada, i en les nostres actuacions influeixen molts factors humans i econòmics, però també es cert que treballem amb tota la nostra bona  intenció i  responsabilitat.

[Veure organigrama de la Junta]


EL NOSTRE FUNCIONAMENT

El mes de setembre la Junta estableix  un calendari intern amb les dates de  totes les reunions i activitats que realitzarem al llarg del curs.

Durant el curs la Junta es reuneix de manera sistemàtica cada primer dilluns de mes amb la finalitat de dialogar i organitzar  les diferents activitats mensuals i  altres assumptes  que puguin sorgir.

El mes de novembre es realitza l’Assemblea General Ordinària a on s’informa del balanç econòmic anual, de les dades de les activitats extraescolars i altres incidències. Es molt important l’assistència de tots els associats doncs és el moment oportú per donar a conèixer  la vostra opinió i validar la Junta.

 La Junta de l’AMPA està representada i col·labora  amb tots els organismes  i activitats escolars.

El grau de participació econòmica amb l’escola, l’organització d’activitats  i altres actes, va  directament lligada a la nostra aportació  amb la quota mensual a l’AMPA, ( 50€  anuals repartits en dos quotes de 25€) , fet que ens dóna dret a participar i afavorir-nos de totes les activitats anteriorment esmentades, i algunes altres com contractació d’assegurança, revisió mèdica, assistència del gabinet psico-pedagògic, xerrades, aportacions  puntuals de reforços en personal.

Anuncis